Cover-Medborgerskap

MEDBORGERSKAP handler om å være et fullverdig medlem og deltaker i det samfunnet vi er en del av. Det handler om deltakelse i politiske spørsmål og om å la sin stemme bli hørt i hvordan samfunnet skal styres og utvikles. Medborgerskap handler også om å oppfylle samfunnets krav og forventninger om oppførsel, utdanning og deltakelse i arbeidslivet. Dette idealet om at vi er aktive, engasjerte medborgere er ikke alltid lett å oppfylle. Noen velger frivillig å stå utenfor i deler av eller hele livet. Andre igjen havner på utsiden som et resultat av forhold og situasjoner de ikke ønsker. Uavhengig av årsak er utenforskap et forhold som må forstås og forklares.

I den digitale ressursen:

Formålet med den digitale ressursen er å formidle fagstoff som er egnet til å presenteres digitalt. Her ligger fordypningsoppgaver med utgangspunkt i tekst, bilde eller video. Her ligger også oppsummeringer av hvert kapittel, i tillegg til korte quizer og tester. Disse er knyttet til de fire hoveddelene i læreboken og sortert etter kapittel.

Til hvert kapittel er det også ressurser som gir ekstra perspektiver på fagstoffet og kan brukes som inspirasjon og dybdekunnskap for interesserte elever og lærere. Ut i verden gir et ekstra internasjonalt perspektiv om temaer hvor læreboken stort sett tar utgangspunkt i Norge. Forskningen forteller inneholder en del noe tyngre artikler som tar utgangspunkt i relevant forskning om temaer som presenteres i boken.

Del fem i den digitale ressursen inkluderer innhold som ikke er i papirversjonen av læreboken. Dette er innhold som trenger hyppigere oppdateringer enn det som egner seg for en trykt lærebok. I del fem er det tre temaer:

  • Den digitale medborger – et selvstendig kapittel med fordypningsoppgaver som tar for seg det digitale samfunnet.
  • Samfunnsvitenskapelig metode. Denne delen tar for seg samfunnsvitenskapelig metode gjennom praktiske oppgaver.
  • Formidling av samfunnskunnskap. Denne delen handler om å skrive tekster, holde muntlige presentasjoner og lignende. Her vil det også ligge informasjon om eksamensforberedelse og eksamenstips

Til læreren:

I den siste delen, til læreren, ligger ressurser og informasjon som i all hovedsak er rettet mot lærerne i emnet. Her finner dere informasjon om læreplanen i faget, og hvordan de forskjellige deler av boken forholder seg til denne. Denne delen blir også oppdatert med PP-filer og andre relevante ressurser.